Výstava Mumie světa vypráví příběh o bohyni Eset a bohu Usirovi

Příběh o Eset a Usorovi se datuje do 4000 let dávné minulosti. Vypráví o bohu Usirovi, který byl bohem plodnosti a úrody. Jeho žárlivý bratr Sutech ho chtěl připravit o trůn a připravil na Usira lest. Nechal vyrobit rakev přesně na Usirovu velikost. Rakev byla z dílny těch největších umělců vykládána drahými kameny. Sutech ji na královském banketu nabídl hostům. Tomu, kdo se do ní nejlépe vejde, bude patřit. Z dnešního pohledu vypadá zvláštně vybírat si rakev ještě za života, ale v Egyptě to patřilo k tradici připravovat se na posmrtný život ještě za života. Dlouho hledali toho správného nového majitele, až na řadu přišel Usir. Samo sebou se do rakve dokonale vešel. Jakmile Usir do rakve vstoupil, Sutechovi stoupenci okamžitě upevnili její víko a Usira v rakvi uvěznili. Sarkofág s Usirem poté vhodili do řeky a nechali odplavat. 

Bohyně Eset ihned začala postrádat svého druha a začala Usira hledat. Brzy se k ní doneslo, že rakev s Usirem uvízla kdesi na břehu řeky Biblios a zarostla do kmene stromu. Dřevo tohoto stromu bylo natolik kvalitní, že si jej král Biblos nechal převézt do svého paláce, aby sloužilo jako podpěrný sloup v hlavním sále. Bohyně Eset jej přesvědčila, aby jí dřevo i s rakví dal. Odplula s rakví zpět do Egypta a ukryla rakev i s uvězněným Usirem. 

Sutech však rakev objevil a okamžitě ji poznal. Rychle rakev otevřel, roztrhal tělo Usira na 14 kusů a rozházel ho do řeky. Eset a její sestra Nebthet prohledávaly města podél Nilu, aby těchto čtrnáct kusů posbíraly. Pak je sešily dohromady a obalily celé tělo lněným plátnem. 

Tímto mýtem se vysvětluje původní důvod mumifikace. Eset poté oživila Usirovo tělo, strávila s ním noc a brzy porodila jejich syna Hora.

Následovaly roky bitev mezi Horem a Sutechem, protože oba dva si nárokovali právo na trůn. Nakonec bohové uznali Hora, jako právoplatného následovníka trůnu po jeho otci Usirovi. Pověst tak vysvětluje také dědičné právo.

Výstava Mumie světa nejen, že nabízí potavý příběh z egyptské mytologie, ale také přímou podívanou na sarkofágy pocházející z doby tohoto dávného příběhu. V jedné z galerií totiž na návštěvníky čekají dvě mumie a krásně zdobené sarkofágy kněze Nes - Hora (Ten co patří Horovi) a Nes - Mina (Ten, který patří Min). Jde tedy o přímé účastníky tohoto příběhu, který si generace vypráví již 4000 let. Výstava Mumie světa je největší a nejkomplexnější sbírkou svého druhu. Současně se jedná o evropskou premiéru výstavy, a tak jsou Češi prvními, kteří mohou na starém kontinentu prožít příběhy dávných obyvatel ze všech koutů světa.


×