NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

V prostorách výstavy je přísně zakázáno:

 • fotografování a filmování
 • vjezd s kočárkem
 • z bezpečnostních důvodů může být omezen počet vozíčkářů
 • vnášet bundy, kabáty, pláště, deštníky, brašny, batohy
 • vnášet tašky a rozměrná zavazadla
 • konzumovat jídlo a nápoje
 • dotýkat se vystavených exponátů, stojanů nebo vitrín
 • telefonovat a nahlas se projevovat
 • vstup se zbraní, ostrými předměty a skleněnými nádobami
 • být pod vlivem alkoholu nebo omamných látek
 • kouření
 • vstup se zvířaty

Další pravidla:

 • při vstupu může být návštěvník podroben bezpečnostní kontrole
 • z bezpečnostních důvodů může být omezen počet vozíčkářů
 • každá vstupenka je vybavena čárovým kódem a kontrolním ústřižkem, který bude po předložení při vstupu na místo konání akce zkontrolovaný čtecím zařízením nebo bude odtržen zodpovědným pracovníkem po načtení nebo odtržení vstupenky dále tuto vstupenku není možné použít nebo vrátit
 • falšování vstupenky je trestné
 • v případě poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nebude vstupenka nahrazená novou a nebude poskytnutá jiná kompenzace
 • uschovávejte tuto vstupenku na bezpečném místě
 • pořadatel nezodpovídá za žádné problémy a škody způsobené neoprávněným kopírováním této vstupenky
 • v případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného na místě, kde byla vstupenka zakoupena
 • náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, náklady na dopravu) se neposkytuje
 • majitel této vstupenky dává souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou mohou být použity pořadatelem výstavy, a to bez peněžní náhrady
 • zaplacené vstupné a servisní poplatky se nevracejí, vstupenka se nevyměňuje!
 • v případě nevolnosti během návštěvy výstavy neváhejte oslovit personál, je připraven vám pomoci
×